Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция, приета от Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и прегледи на кораби и за съответните действия на морските администрации, както и на регламент на Европейския парламент и Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и прегледи на кораби
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations and a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Дата на документа: 11/06/2008
№ на документ: COM(2008) 370
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове