Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 9 ОТ ДИРЕКТИВА 89/398/ЕИО НА СЪВЕТА ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ХРАНИТЕЛНА УПОТРЕБА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 OF COUNCIL DIRECTIVE 89/398/EEC ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES RELATING TO FOODSTUFFS INTENDED FOR PARTICULAR NUTRITIONAL USES
Дата на документа: 27/06/2008
№ на документ: COM(2008) 393
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове