Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за PЕГЛАМЕНТ (EО) № …/… НА СЪВЕТА относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC, Euratom) No …/.. establishing a Guarantee Fund for external actions
Дата на документа: 17/06/2008
№ на документ: COM(2008) 365
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове