Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен доклад от 2008 г. относно политиките на Европейската общност за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2007 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report 2008 on the European Community's Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2007
Дата на документа: 23/06/2008
№ на документ: COM(2008) 379
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове