Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за PЕГЛАМЕНТ (EО) № …/… НА СЪВЕТА от […] относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No …/… of […] on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community
Дата на документа: 24/06/2008
№ на документ: COM(2008) 386
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове