Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS)
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Дата на документа: 16/07/2008
№ на документ: COM(2008) 402
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове