Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и сключване на протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и правителството на Китайска народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signing and conclusion of a Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Дата на документа: 27/06/2008
№ на документ: COM(2008) 405
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове