Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of Nepal on certain aspects of air services - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of Nepal on certain aspects of air services
Дата на документа: 31/01/2008
№ на документ: COM(2008) 41
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове