Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно статута на Европейското частно дружество
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Statute for a European private company
Дата на документа: 25/06/2008
№ на документ: COM(2008) 396
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове