Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Заключително оценяване на програмата за действие на Общността „Младеж“ (2000—2006 г.) и на програмата за действие на Общността за насърчаване на органите, които работят активно на европейско равнище в областта на младежта (2004—2006 г.)
Заглавие на английски: COMMISSION REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Final evaluation of the "Youth" Community action programme (2000-2006) and of the Community action programme to promote bodies active at European level in the field of youth (2004-2006)
Дата на документа: 26/06/2008
№ на документ: COM(2008) 398
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове