Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на дейностите на Комисията, проведени през 2007 г., в приложение на Дял II, глави от 3 до 10 на Договора за Евратом
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Summary of Commission activities carried out in 2007 in implementation of Title II, Chapters 3 to 10, of the Euratom Treaty
Дата на документа: 03/07/2008
№ на документ: COM(2008) 417
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове