Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 3/2008 относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 3/2008 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
Дата на документа: 07/07/2008
№ на документ: COM(2008) 431
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове