Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ по силата на член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за ЕО по отношение на общата позиция на Съвета във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury
Дата на документа: 29/01/2008
№ на документ: COM(2008) 44
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове