Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) - Годишен доклад за 2007 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Directorate-General for Humanitarian Aid - (ECHO) - Annual Report 2007
Дата на документа: 09/07/2008
№ на документ: COM(2008) 449
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове