Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА до бюджетния орган относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет - Състояние към 31 декември 2007 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget - Situation at 31 December 2007
Дата на документа: 14/07/2008
№ на документ: COM(2008) 451
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове