Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за въвеждане на временно конкретно действие с цел поощряване на преструктурирането на риболовните флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION instituting a temporary specific action aiming to promote the restructuring of the European Union fishing fleets affected by the economic crisis
Дата на документа: 08/07/2008
№ на документ: COM(2008) 454
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове