Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гана, от друга
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of the stepping stone Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and Ghana, of the other part
Дата на документа: 10/07/2008
№ на документ: COM(2008) 440
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове