Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на приложения ІV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и Съвета относно третирането на отпадъци, съдържащи устойчиви органични замърсители, в термични и металургични производствени процеси
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the treatment of waste containing persistent organic pollutants in thermal and metallurgical production processes
Дата на документа: 16/07/2008
№ на документ: COM(2008) 462
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове