Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Общността в рамките на Съвета за асоцииране ЕС— Мароко относно изпълнението на член 84 от Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за създаване на Комитет за митническо сътрудничество и изменение на процедурния правилник на някои подкомитети и работни групи на Комитета за асоцииране
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Community position within the EU-Morocco Association Council on the implementation of Article 84 of the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, in order to set up a customs cooperation committee and amend the rules of procedure of certain subcommittees and working groups of the Association Committee
Дата на документа: 24/07/2008
№ на документ: COM(2008) 476
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове