Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin
Дата на документа: 29/07/2008
№ на документ: COM(2008) 488
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове