Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори доклад относно резултатите от пилотните проучвания, посочени в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Second report on the results of the pilot studies referred to in Article 4(3) and Article 5(1) of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics
Дата на документа: 01/08/2008
№ на документ: COM(2008) 501
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове