Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Съобщение относно обхвата на отговорността на въздушните превозвачи и летищата в случай на унищожено, повредено или изгубено оборудване за подпомагане на двигателната способност на пътници с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Communication on the scope of the liability of air carriers and airports in the event of destroyed, damaged or lost mobility equipment of passengers with reduced mobility when travelling by air
Дата на документа: 07/08/2008
№ на документ: COM(2008) 510
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове