Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Втори доклад за мониторинг и оценка относно изпълнението на Обща позиция 2005/69/ПВР на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - Second Monitoring and Evaluation Report on the Operation Council Common Position 2005/69/JHA
Дата на документа: 01/08/2008
№ на документ: COM(2008) 502
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове