Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване и Протокола към нея по отношение на специфични въпроси, свързани с оборудване за въздухоплавателни средства, приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в Кейптаун
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion by the European Community of the Convention on International Interests in Mobile Equipment and its Protocol on matters specific to aircraft equipment, adopted jointly in Cape Town on 16 November 2001
Дата на документа: 11/08/2008
№ на документ: COM(2008) 508
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове