Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО относно общата позиция на Съвета за приемане на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейски институт за иновации и технологии
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the Common Position of the Council on the adoption of a proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing the European Institute of Innovation and Technology
Дата на документа: 29/01/2008
№ на документ: COM(2008) 52
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове