Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно методиката и условията на прегледа, който трябва да се извърши от независими експерти по отношение на структурите и механизмите на Европейския съвет за научни изследвания
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the Methodology and Terms of Reference to be used for the Review to be carried out by independent experts concerning the European Research Council Structures and Mechanisms
Дата на документа: 26/08/2008
№ на документ: COM(2008) 526
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове