Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Дата на документа: 29/08/2008
№ на документ: COM(2008) 530
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове