Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕПОРЪКА 1999/519/ЕО НА СЪВЕТА ОТ 12 ЮЛИ 1999 Г. ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ОТ 0 HZ ДО 300 GHZ) - Втори доклад за прилагането 2002-2007 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON THE APPLICATION OF COUNCIL RECOMMENDATION OF 12 JULY 1999 (1999/519/EC) ON THE LIMITATION OF THE EXPOSURE OF THE GENERAL PUBLIC TO ELECTROMAGNETIC FIELDS (0 Hz to 300 GHz) - Second Implementation Report 2002-2007
Дата на документа: 01/09/2008
№ на документ: COM(2008) 532
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове