Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобрение на измененията в Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, позволяващи създаването на процедури за разрешаване на спорове, за разширяване на приложното поле на Конвенцията и за преразглеждане на целите на Конвенцията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the approval of amendments to the Convention on future multilateral co-operation in the North-East Atlantic Fisheries allowing for the establishment of a dispute settlement procedures, the extension of the scope of the Convention and a review of the objectives of the Convention
Дата на документа: 13/08/2008
№ на документ: COM(2008) 512
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове