Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ТРЕТИ ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2320/2002 ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - THIRD REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) No. 2320/2002 ESTABLISHING COMMON RULES IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION SECURITY
Дата на документа: 29/09/2008
№ на документ: COM(2008) 582
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове