Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA)
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on interoperability solutions for European public administrations (ISA)
Дата на документа: 29/09/2008
№ на документ: COM(2008) 583
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове