Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ oтносно доклад за придобития опит в следствие прилагането на разпоредбите на глава 2а от Директива 2001/83/ЕО, изменена с Директива 2004/24/ЕО по отношение на специалните разпоредби, приложими към традиционните растителни лекарствени продукти - Документ на основание член 16и от Директива 2001/83/ЕО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning the Report on the experience acquired as a result of the application of the provisions of Chapter 2a of Directive 2001/83/EC, as amended by Directive 2004/24/EC, on specific provisions applicable to traditional herbal medicinal products - Document on the basis of Article 16i of Directive 2001/83/EC
Дата на документа: 29/09/2008
№ на документ: COM(2008) 584
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове