Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ШЕСТИ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И ОТРАБОТЕНО ГОРИВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - SIXTH SITUATION REPORT ON RADIOACTIVE WASTE AND SPENT FUEL MANAGEMENT IN THE EUROPEAN UNION
Дата на документа: 08/09/2008
№ на документ: COM(2008) 542
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове