Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, in respect of certain revenue-generating projects
Дата на документа: 15/09/2008
№ на документ: COM(2008) 558
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове