Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА до Европейския парламент и до Съвета относно плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009-2012 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION to the European Parliament and the Council on an EU Drugs Action Plan for 2009-2012
Дата на документа: 18/09/2008
№ на документ: COM(2008) 567
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове