Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 1-ви финансов доклад относно финансовото изпълнение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - 2007 финансова година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 1st financial report on financial implementation of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) – 2007 financial year
Дата на документа: 30/09/2008
№ на документ: COM(2008) 589
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове