Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ВЗЕТИТЕ И ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN 2007
Дата на документа: 30/09/2008
№ на документ: COM(2008) 590
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове