Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА - (15-ти доклад относно „по-доброто законотворчество“, 2007 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY - (15th report on Better Lawmaking, 2007)
Дата на документа: 26/09/2008
№ на документ: COM(2008) 586
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове