Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклади от държави-членки за видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството през 2006 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Reports from Member States on behaviours which seriously infringed the rules of the Common Fisheries Policy in 2006
Дата на документа: 04/11/2008
№ на документ: COM(2008) 670
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове