Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
Дата на документа: 17/11/2008
№ на документ: COM(2008) 690
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове