Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към 25-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните действия на Общността за 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the 25th ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE COMMUNITY’S ANTI-DUMPING, ANTI-SUBSIDY AND SAFEGUARD ACTIVITIES (2006)
Дата на документа: 21/08/2007
№ на документ: SEC(2007) 1076
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове