Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Към политика и практика, основани на познанието в образованието и обучението
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Towards more knowledge-based policy and practice in education and training
Дата на документа: 28/08/2007
№ на документ: SEC(2007) 1098
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове