Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, алинея 2 от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за приемане на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second paragraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common position of the Council on the adoption of a proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing the European Training Foundation
Дата на документа: 19/11/2008
№ на документ: COM(2008) 707
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове