Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно финансовите инструменти на многогодишната програма за развитие на предприятията и предприемачеството, и по-специално на малки и средни предприятия (МСП) (2001-2006 г.) - Окончателен доклад към 31.12.2006 г. (включително основните резултати към 31.12.2007 г.) - (в съответствие с член 5, параграф 1 от Решение № 2000/819/EО, изменено с решения № 593/2004/ЕО и № 1776/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the financial instruments of the multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2006) - End report as at 31.12.2006 (including key results as at 31.12.2007) - (pursuant to Article 5(1) of Council Decision 2000/819/EC, as amended by Decisions 593/2004/EC and 1776/2005/EC of the European Parliament and of the Council)
Дата на документа: 07/11/2008
№ на документ: COM(2008) 708
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове