Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно разработването на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) - Доклад за напредъка - Януари 2008 — юни 2008 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the Development of the Second Generation Schengen Information System (SIS II) - Progress Report - January 2008 – June 2008
Дата на документа: 10/11/2008
№ на документ: COM(2008) 710
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове