Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2007 Г. (представен в отговор на задължението съгласно член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) IN 2007 (submitted in response to the obligation under Article 6 of the Council Decision No. 2004/512/EC of 8 June 2004)
Дата на документа: 10/11/2008
№ на документ: COM(2008) 714
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове