Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae
Дата на документа: 21/11/2008
№ на документ: COM(2008) 715
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове