Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски орган за пазара на електронни съобщения - (представено от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority - (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Дата на документа: 05/11/2008
№ на документ: COM(2008) 720
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове