Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение, целящо подновяване действието на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската федерация
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Conclusion of an Agreement aimed at renewing the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and the Government of the Russian Federation
Дата на документа: 12/11/2008
№ на документ: COM(2008) 728
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове