Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Дейност на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията по отношение на заразните болести: положителни резултати от създаването на центъра досега, планирани дейности и необходими ресурси
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The European Centre for Disease Prevention and Control activities on Communicable diseases: the positive outcomes since the Centre's establishment and the planned activities and resource needs
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: COM(2008) 741
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове